Dịch vụ của [GMO INTERNET GROUP] chúng tôi đang được rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước sử dụng.

Các câu hỏi thường gặp

  • Trong những trường hợp nào, tôi sẽ thêm một khách hàng bằng tay?

    Thông tin của những khách hàng đã đặt hàng trên gian hàng bạn sẽ được tự động đưa vào “Danh sách khách hàng” ở Menu “Khách hàng”. Nếu bạn muốn tự thêm thông tin của các khách hàng không đặt hàng online mà qua fax, điện thoại,....bạn nhấp “Đăng ký khách hàng mới” ở Menu “Khách hàng” trên trang quản trị admin của bạn và nhập thông tin khách hàng.

    Thêm một khách hàng vào gian hàng của bạn sẽ cho phép khách hàng đó có một tài khoản trên gian hàng của bạn, và truy cập vào trang Tài khoản. Bạn cũng có thể sử dụng chức năng này để chuyển dữ liệu của bạn từ một dịch vụ khác.

    Lưu ý: Nếu bạn muốn tạo một tài khoản cho một khách hàng, bạn sẽ cần phải nhập địa chỉ e-mail của họ, và thiết lập một mật khẩu khi bạn đăng ký ở trang “Đăng ký khách hàng mới”. Một khi bạn đã đăng ký tài khoản cho một khách hàng, bạn không thể tạo thêm một tài khoản nữa cho họ, vì vậy bạn sẽ cần phải làm điều này khi bạn đăng ký lần đầu tiên.

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 024.7108.9999

Kinh doanh Hà Nội
024.7108.9999
Kinh doanh Đà Nẵng
0236.3.886.066
Kinh doanh TP.HCM
028.3848.9197

Đăng ký nhận tin mới

Hãy nhập email để đăng ký nhận thông tin cập nhật mới nhất từ TENTENshop

Kết nối

Đối tác thanh toán